Přeskočit navigaci.

krása z vosku

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

O mně

(aktualizováno 3.2.2018) Jsem životní optimistka. A především ráda držím svůj osud ve vlastních rukou, proto je politika, tedy správa věcí veřejných, pro mě nedílnou součástí života.

Zažila jsem roky, kdy nám vtloukali do hlavy vládu dělnické třídy a trvalo mi dlouho, než mi došly souvislosti. Díky rodičům konzervativně uznávám obyčejné lidské hodnoty, které se nám zdají tak samozřejmé: nedotknutelnost soukromého vlastnictví, sílu rodiny, právo na svobodné vyjadřování, právo na rovné příležitosti bez ohledu na věk, pohlaví či národnost. Ale rozhodně odmítám socialistické rovnostářství! Stejný rozdíl jako mezi svobodou a anarchií je rozdíl mezi rovností příležitostí a rovnostářstvím.

Bohužel se v posledních letech začínají naše tak přirozeně vnímané svobody hluboce otřásat v základech. Ukazuje se, že jsme se nechali ukolébat dojmem, že dobře už bude napořád. Česká vláda – nevláda už snad ani nemůže být považovaná za naši vládu. Je jen vládou člověka, kterému není nic svaté – ani jeho matka, jeho děti, jeho manželka. Prostě všichni slouží jen jeho osobním cílům. Kdykoliv na něho vyplave nějaký průšvih, najde ve svém okolí někoho, na koho hodí odpovědnost.

Cožpak jsme se nenaučili vážit si vlastního já? Nechci, aby moje těžce vydělané daně spotřebovával formou dotací soukromý podnikatel s vlastní armádou slídilů, podnikatel, který postavil své impérium na podvodech a spolupráci s tajnou policií.

Podporuji spolupráci těch, kdo chtějí pracovat pro rozvoj naší země, našeho města bez ohledu na politickou příslušnost a volební období. Chci vtáhnout mladé, aby je bavilo žít ve Šlapanicích a aby pro to také uměli něco udělat. Chci udržovat vazby se staršími generacemi a využít jejich zkušenosti, moudrost a energii, které nabízejí nám ostatním. Chci podporovat všechny podnikatelské i zájmové aktivity, které rozvíjejí infrastrukturu ve Šlapanicích a Bedřichovicích v souladu s potřebami jejich obyvatel.

Od roku 2006 jsem členkou Občanské demokratické strany, v letech 2011–15 předsedkyní šlapanického místního sdružení ODS. 1. dubna 2015 jsem se stala předsedkyní oblastního sdružení ODS Brno – venkov, proto mne ve Šlapanicích nahradil Zdeněk Kadlc a jsem nyní místopředsedkyní místního sdružení.

Od roku 1965 bydlím ve Šlapanicích, jsem vdaná a mám dva syny.

Svou Alma mater, Fakultu stavební VUT v Brně jsem absolvovala v roce 1988, později tamtéž na Fakultě podnikatelské jsem měla tu čest získat titul MBA.

O roku 1992 pracuji v IT: patnáct let jsem strávila v brněnské firmě AEC, z toho posledních šest let jako ředitelka společnosti. V následujících letech jsem pracovala v manažerských pozicích pražských firem Asseco CZ a PCS s.r.o., brněnské společnosti ANECT a.s., v letech 2013– 2018 jako Territory a Channel Manager pro ČR a SR ve světově největší společnosti specializující se na informační bezpečnost McAfee International, Inc.

V současnosti se věnuji konzultační činnosti pro IT bezpečnost a GDPR.

portret-nahled

Totalita nepřestane být hrůznou tím, že nad jejími oběťmi mávne rukou dostatečný počet lidí, kteří jsou buď hloupí, nebo cíleně historii manipulují. 
Pokud této manipulaci podlehneme, zasloužíme si opakování této bolestné historické zkušenosti. To bych svým potomkům opravdu nepřála.