Přeskočit navigaci.

krása z vosku

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Novinky

29. 3. 2016 - Budeme svědky konce naší civilizace?

Civilizace mají svůj životní cyklus stejně jako každý živý organismus. Stejně tak, jako si lidský jedinec uvědomuje, že ve věku řekněme pětapadesáti let už jde dozajista z kopce svého žití dolů, ale přesto - nebo možná právě proto? - si často neužívá pohody své dosažené moudrosti, ale hromadí dál statky, které nemá šanci spotřebovat, rozbíjí rodinné vztahy a zakládá nové, nechá si upgradovat tělo, tak podobně si naše evropská civilizace zřejmě uvědomuje, že jsme už dosáhli vrcholu a sestupujeme ke svému zániku. Jakobychom ten pád chtěli urychlit, činíme vše pro podporu té nevyhnutelné zkázy.

Více informací >>

Vypsat všechny novinky

Starší novinky

29. 3. 2016 - Budeme svědky konce naší civilizace?

Civilizace mají svůj životní cyklus stejně jako každý živý organismus. Stejně tak, jako si lidský jedinec uvědomuje, že ve věku řekněme pětapadesáti let už jde dozajista z kopce svého žití dolů, ale přesto - nebo možná právě proto? - si často neužívá pohody své dosažené moudrosti, ale hromadí dál statky, které nemá šanci spotřebovat, rozbíjí rodinné vztahy a zakládá nové, nechá si upgradovat tělo, tak podobně si naše evropská civilizace zřejmě uvědomuje, že jsme už dosáhli vrcholu a sestupujeme ke svému zániku. Jakobychom ten pád chtěli urychlit, činíme vše pro podporu té nevyhnutelné zkázy.

Více informací >>

7. 11. 2015 - Protestuji proti trestání úspěchu (6. listopadu 2015)

Podporuji názor Jana Skopečka, ekonomického experta ODS, a přidávám se k jeho kategorickému nesouhlasu s naší vládou, která chce zvyšovat daně bohatším a velkým firmám jako řešení rostoucích výdajů se stárnutím populace.

Aktivní a úspěšné firmy, podnikatelé a spoluobčané nemohou být trestáni za neschopnost Sobotkovy vlády přijít s promyšlenými zěnami penzijního a zdravotního systému.

Více informací >>

23. 9. 2015 - Uprchlíci, kvóty a Evropská unie, jak se to rýmuje?

Čí je vláda, která nám nyní vládne? Je to vláda naší země placená z našich daní, nebo ne?

Naše referendum o vstupu do EU nikdy nedalo souhlas k omezení suverenity našeho státu. Pokud svévolně toto společenství mění pravidla za chodu, je na pováženou, zda jsou stále platná pravidla, na jejichž základě bylo sestaveno. Anebo nám jako občanům této země bylo něco zamlčeno?

Naprosto nesouhlasím s tím, abychom byli součástí systému, který nedodržuje vlastní pravidla. Vždyť když se dnes mluví o 120 tisících uprchlících v EU, za měsíc to může být dvojnásobek.

Náš stát má jasná pravidla pro přijímání cizích státních příslušníků. Náš stát má platné zákony a po občanech naší země požaduje jejich plnění. Proč by kdokoliv jiný, z jiné země, byť i v tíživé životní situaci, neměl tyto zákony dodržovat? Jak může kdokoliv požadovat porušování zákonů naší země? Zajímá Evropskou komisi, zda a v jak tíživé situaci jsou někteří lidé na území unie, kteří se tady narodili, žijí tady celý život, platí daně a dodržují zákony?

Je mi upřímně líto každého člověka v nesnázích. Ale vím, že celý svět nemohu zachránit. A že ať je tomu jak chce, v první řadě mám povinnost chránit své nejbližší, svou zemi, kterou mám ráda.

Nemám nejmenší problém být ošetřena lékařem jakékoliv barvy pleti či náboženského vyznání. Nemám problém podat ruku komukoliv, kdo se mnou jedná jako rovný s rovným, slušně, v souladu s našimi psanými i nepsanými kulturními pravidly. Pokud cestuji do ciziny, předem si nastuduji pravidla této země a vím, že je musím respektovat.

Nemuselo se mi líbit, že při vstupu na území Spojených států jsem musela projít osobní prohlídkou, nechat si sejmout otisky prstů a otisk oční rohovky. Přesto jsem respektovala, že se mohu rozhodnout nesouhlasit, a tedy zůstat doma, nebo vstoupit na území tohoto státu a podřídit se jeho pravidlům.

Možná zde najdou domov mnozí lidé z celého světa a děje se tak léta, s některými žijeme v klidném soužití zcela bez problémů. Naši lidé s tím nemají problém, pokud je všem měřeno stejným metrem.

Ale nikdo, NIKDO nesmí suverénnímu státu, kterým Česká republika dosud je (a věřím, že nadále zůstane), nařizovat upřednostnění jedné skupiny lidí před vlastními obyvateli!

Evropská komise je placena také z našich daní!

Žádám naši vládu, aby důrazně hájila zájmy naší země, zájmy jejích obyvatel!

Více informací >>

Vypsat všechny novinky

portret-nahled

Nedosáhneš prosperity bez nabádání k šetrnosti. Neposílíš slabé oslabováním silných. Nepomůžeš chudým zničením bohatých. Nevybuduješ pevnou jistotu na vypůjčených penězích. Nepomůžeš lidem, když pro ně budeš dělat to, co by si měli dělat sami.

Abraham Lincoln.