Přeskočit navigaci.

krása z vosku

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Publikace

Prosinec 2017, Šlapanický zpravodj

Hodnota informací aneb s křížkem po funuse

V posledních měsících jsme ve Šlapanicích zaznamenali několik novinek: městský rozhlas nás potrápil nejprve při zkušebním provozu a poté při nočním požárním poplachu. A od října nový systém třídění. Na rozhlas si začínáme zvykat, občas pouze znělka bez hlášení, jindy zase hlášení bez znělky, ale nakonec se vše usadí a zevšední. Jen mi vrtá hlavou, proč město nevyužilo Zpravodaj a nesdělilo  občanům pár slov s předstihem.  Každé malé dítě už dnes zná hodnotu informací, jejímž – mnohdy nejvýznamnějším – faktorem je čas. Informace získaná v pravý čas a nejlépe dříve, než ji získají ostatní, mlže mít doslova cenu zlata. Naopak informace ex post je prakticky bezcenná. Stejně tak v cause třídění odpadu. Aby nedošlo k omylu – já osobně jsem hluboce přesvědčeným třídičem; základní suroviny třídím – tak jako mnozí jiní ve Šlapanicích – dlouhá léta, baterie do odpadkového koše nevyhodím nikdy, stejně jako nevratnou skleněnou lahev, a prošlé léky nosím do lékárny. Proto se mě poněkud dotklo zvolání paní starostky “Šlapanice začínají třídit“. Šlapanice totiž třídí dlouho, potýkají se s přeplněnými kontejnery a nevzhlednými hnízdy kontejnerů. Občas zřejmě zneužívají nádoby někteří podnikatelé místo placeného uložení odpadů, ale je mi to milejší než neřízená skládka v příkopech. Nový systém nehodnotím, ale způsob jeho prezentace občanům považuji za tragické znevážení nás všech. Tři roky se změna připravuje a najednou najdeme ve schránce obálku, z níž se dozvíme, odkdy nám nebude komunální odpad vyvezen bez příslušného kódu. Pomiňme poněkud komickou skutečnost, že adresátem obálky byly často i malé děti – prostě jedna osoba v místě s trvalým bydlištěm. Ale v následujících dnech mne oslovilo několik lidí totálně vyděšených, co nás to čeká za pohromu. Přitom to všechno byli ti, kdo vždy, když nasbírají trochu plastů, tak je vynesou do kontejneru nebo do sběrného dvora. Opět ex post se pak na webové stránce města dočteme odpovědi na otázky. Tohle vše jsme si ale měli přečíst už dávno! Řada obcí podobný systém provozuje, takže materiálu na přípravu pozitivní, motivující informační kampaně existuje dost. Máme školu, kde jinde než s dětmi se dá začít přirozenou formou příprava takového projektu? Takže další ztracená příležitost zvýšit informační hodnotu zpravodaje. A co má dělat občan, který obálku nedostal? Má povinnost sledovat internetové stránky nebo se zeptat na úřadě! Že neví, že se má zeptat? Ale to přece občana neomlouvá….

Prosinec 2016, Šlapanický zpravodaj

Hodnocení plnění volebního programu za dvouleté období – MS ODS Šlapanice

Místní sdružení Občanské demokratické strany Šlapanice se nemůže zcela ztotožnit s hodnocením plnění programu koalice. Uvědomujeme si, že máme pouze jednoho zastupitele/radního. Nicméně s výsledky práce vedení města jsme značně nespokojeni. Na zasedání Rady města jsou dlouze diskutovány detaily a podstatné problémy se odsouvají.

Například otázka třídění a svozu odpadů je dlouhodobě na mrtvém bodě. Občané si stěžují, že sběrné nádoby jsou nevhodně umístěny a ohrožují bezpečnost chodců – kontejner na bio odpad Jiříkovská je umístěn na chodníku!!! Všechny kontejnery naproti restaurace Žuráň jsou umístěny směrem do vozovky a dochází přímo k ohrožení chodců projíždějícími vozidly. Nehledě na to, že tato lokalita takřka uprostřed města je estetickou tragédií.

Myšlenka řešení malých míst ve městě se nerozběhla, opraven je pouze parčík Švehlova-Čechova.

V otázce bydlení není město zastáncem přílišného rozmachu z obav o zhoršení  dopravní situace a nedostatečné kapacity v občanské vybavenosti. Diskutované byty na ul. Švehlova, zde se nedaří dosáhnout konsensu s obyvateli.

V oblasti dopravy chybí dosud schválená koncepce parkování i dopravního značení, která by zvýšením počtu jednosměrných ulic tomuto problému pomohla. Chystá se až nyní zadávání projektů na řešení parkování pro kritické páteřní komunikace. Bezpečnost přechodů se nezvýšila, sic jsou připraveny projekty. Radar na měření rychlosti není instalován.

Daň z nemovitosti mohla být snížena na polovinu, jak je vidět z výsledků města. Ten finanční rozdíl by městský rozpočet nezatížil, ale naopak by alespoň trochu přiblížil Šlapanice průměru ve zbytku republiky.

Občané jistě oceňují záznam ze zasedání ZM, a tak si mohou všimnout, že zápisy ze zasedání poněkud ne zcela odpovídají skutečnosti, která na zasedání zazněla. Chyba čistě náhodná nebo porušování zákona?

Nemůžeme souhlasit ani s prohlášením o transparentním hospodaření. Naopak dochází k rozdělování zakázek zcela netransparentně tak, aby byly zadány jedinému subjektu přímo bez veřejné soutěže. Občané se nedozvídají o výsledcích řešení nedostatků v hospodaření Sateso.

Podívejme se na bod „Snižování spotřeby energií“: Od 1. 3. 2016 je novým správcem veřejného osvětlení městská firma Sateso. Úspora díky změně dodavatele znamená roční úsporu cca 1 milion Kč. .....Krásné prohlášení, kterému můžeme a nemusíme věřit. Dozví se občan skutečnou kalkulaci nákladů na správu veřejného osvětlení firmou Sateso? Pokud došlo k přesunu správy z externího dodavatele na městskou firmu, je samozřejmě povinností Sateso jako veřejného zadavatele případné externí dodávky zadávat opět veřejnou soutěží. Pokud jsou veškeré práce realizovány zaměstnanci Sateso, děje se tak stávajícími zaměstnanci anebo došlo k navýšení počtu zaměstnanců pro zajištění těchto nových činnosti? Nebo se tak zásadně zvýšila produktivita práce už tak vytížených zaměstnanců? Jsou veškeré práce na správě osvětlení vykonávány zaměstnanci Sateso nebo jsou zadávány třetím stranám? V jakém objemu? Kterými soutěžemi byli takoví subdodavatelé vybráni?

Stávající Rada města, jejíž jsme součástí, si kladla za cíl transparentně hospodařící město. S tím se zcela ztotožňujeme. Bohužel tento cíl zůstává na papíře, občanovi je předstíráno, že hospodaření města je křišťálově čisté, ale jsou to jen prohlášení. Zveřejněné smlouvy se týkají pouze vysoutěžených zakázek. Ale kde jsou ty nevysoutěžené, zadané přímou objednávkou?

Vzdělávání: spolupráce ZŠ a gymnázia zůstala pouze na papíře.

Kultura: město podpořilo finančně projekt rekonstrukce sokolovny na městský kulturní sál. Stavební práce zde byly zahájeny na základě státní dotace získané TJ Sokol.


Zdeněk Kadlc, radní, předseda MS ODS Šlapanice, Alena Řezníčková, místopředsedkyně MS ODS, David Konečný, Stanislav Matýšek, Jiří Slavík, Zdeněk Štěpánek, členové MS ODS.

--

Červenec 2015, Šlapanický zpravodaj

Občanská demokratická strana podporuje místní živnostníky a podnikatele

Některé věci zůstávají stále stejné; opět a vlastně stále znovu je podnikatel, živnostník v očích vládních činitelů, poslanců, velkých zaměstnavatelů, odborářů všech svazů i zaměstnanců státní správy podezřelým individuem nebo přímo podvodníkem. Místo čerpání sociálních dávek se snaží uživit sám sebe a svou rodinu. Pokud se mu daří a začne zaměstnávat i jiné lidi, stává se navíc vykořisťovatelem.
Živnostník nemá placenou dovolenou, ale v očích zaměstnanců si může vzít dovolenou kdykoliv a na jak dlouho chce. Fajn, může – když si na ty neplacené dny vydělá. Většina živnostníků má minimální nemocnost – prostě jsou nemocní jen tehdy, když jim opravdu není dobře.

Živnostník platí sociální a zdravotní pojištění, často odvádí slušné daně. A i když vydělá pouze nezdanitelné minimum, i tak se státu vyplatí víc, než kdokoliv, komu jsou vypláceny sociální dávky nebo kdo je zaměstnán díky jakékoliv státní pobídce zaměstnavateli, který vytvořil pracovní místa na dobu, po kterou je státem tato pobídka vyplácena.

Ve Šlapanicích se před několika lety vedení města pomstilo všem vlastníkům nemovitostí a zvýšilo místní koeficient, tedy zdvojnásobilo platbu daně. U nemovitosti pro bydlení to jsou většinou stokoruny, přesto je to například pro osaměle žijícího vlastníka citelný nárůst. Za nemovitost určenou pro podnikání jsou to tisíce. Jakoby náhradou za zvýšení daně byl tímtéž vedením zrušen poplatek za svoz odpadu pro občany. Také vám nedává smysl spojovat problematiku nakládání s odpady ve městě s platbou daně z nemovitých věcí? Všichni víme, že svoz a likvidace odpadů je nákladnou službou a cena přímo souvisí s tím, kolik tohoto odpadu my občané vyprodukujeme. Odmítáme takové přerozdělení daně. Vždyť podnikatelé mají nadále povinnost uzavírat smlouvu s poskytovatelem služeb svozu odpadu, jim nikdo tuto platbu neodpustí. A tak ze zcela nelogického důvodu platí firmy a živnostníci de facto dvakrát!

Proč by měli podnikatelé místním občanům platit za odvoz jejich odpadků ? Proč by vůbec kdokoliv měl platit za něco, co užívá někdo jiný?

Některé politické subjekty před komunálními volbami slíbily změnu. Radní za Občanskou demokratickou stranu, Zdeněk Kadlc, intenzivně prosazuje snížení daně z nemovitých věcí, která je nyní jednou z nejvyšších v ČR. Rada v tuto chvíli váhá, protože předchozí vedení zatížilo budoucí rozpočty města řadou investičních projektů, které navýší provozní výdaje. Ale to nemůže být důvodem pro pokračování přerozdělování na úkor podnikatelů. Občané Šlapanic přece potřebují a chtějí mít služby místních živnostníků dosažitelné zde, ve Šlapanicích a Bedřichovicích. Nechceme, aby se nám odstěhovali za lepšími podmínkami do Brna nebo jiných okolních obcí. To by šlapanický rozpočet a infrastrukturu služeb značně poškodilo a pocítili by to všichni. Važme si svých místních živnostníků za jejich odvahu postarat se sami o sebe a o své rodiny. Važme si všech řemeslníků, provozovatelů místních prodejen, sportovních zařízení, restaurací za jejich nikdy nekončící práci. Nenechme se zneužít k neoprávněné závisti podporované vládou a řadou médií.

Alena Řezníčková, členka Místního sdružení Občanské demokratické strany Šlapanice

---

1.4.2015 Nominační projev na pozici předsedkyně oblastního sdružení ODS Brno – venkov

Vážené delegátky, vážení delegáti, jako předsedkyně místního sdružení ODS ve Šlapanicích jsem připravena požádat vás o váš hlas a dovoluji si kandidovat na předsedkyni oblastního sdružení ODS Brno-venkov.

Patřím k těm členům ODS, kteří nejsou známi z vysokých politických pozic, svoji úlohu jsem vždy viděla a vidím především v poctivé práci ve svém městě.

Do Občanské demokratické strany jsem vstoupila v době, kdy začalo vzrůstat riziko návratu sociálních demokratů a dalších levicových sil. Nejsem vůdcem pro období blahobytu a nepotřebuji být vůdcem vůbec, naopak maximálně podporuji dobrého vůdce. Nežiji politikou, ovšem politika je jednou z nedílných součástí mého života stejně jako nás všech, ať si to uvědomujeme nebo ne. Nepotřebuji a nechci si politikou vydělávat, protože mě velmi dobře živí moje profese v informačních technologiích.

V posledních týdnech jsem se začetla do několika knih, které připomínají zvěrstva komunistického režimu. Znovu a znovu sleduji Zdivočelou zemi, která by měla být povinně sledována na školách všech úrovní, aby naše historie nebyla zapomenuta.

Uznávám základní konzervativní principy, na nichž je Občanská demokratická strana založena.

Nejsem zklamána tím, v jakém je Občanská demokratická strana postavení, to je pouze následek chyb, které se staly, a nemá smysl vzlykat nad rozlitým mlékem. Voliči se zachovali celkem odhadnutelně. Pravicový volič není tak lehce manipulovatelný jako ten levicový, má lepší paměť a je těžké získat jeho ztracenou důvěru. V tuto chvíli tedy musím udělat, co mohu, pro zlepšení tohoto stavu. A to znamená, že říkám zásadní ne dalšímu pokračování působení těch, kdo se na vedení strany podíleli a zavinili stávající stav. Titíž lidé nemohou naši stranu občerstvit, a pokud nedokážou přijmout odpovědnost sami a odklidit se na smetiště dějin, je nutné je tam hlasitě odkázat.

Chci, aby strana navázala na základní principy, na nichž byla vybudována, a na nichž nadále stojí, možná jsou jen skryty pod nánosem kompromisů a prospěchářské sítě posledních let.

Aby byla skutečně občanská a demokratická, a také konzervativní se vším, co toto slovo vyjadřuje.

Aby byla pravicová, byť je to pro voliče méně populární než levicový populismus.

Aby do krve hájila nedotknutelnost soukromého vlastnictví, aby v naší společnosti byl každý poctivý podnikatel oslavován jako hrdina, který převzal odpovědnost za sebe a svou rodinu.

Aby se nevyplatilo jakkoliv zneužívat sociální síť, aby byla opravdu účinnou pomocnou rukou pro sociálně potřebné.

Aby svoboda člověka byla nade vše, ale končila právě tam, kde začíná svoboda druhého.

Potřebujeme svým členům a poté jejich prostřednictvím občanům ukázat, že naše ideje jsou stále platné, nejsou to planá hesla, ale principy, jejichž prizmatem se díváme při každém rozhodování na všech úrovních od zastupitelstva obce až po legislativní proces v parlamentu. I kdyby to mělo znamenat, že nebudeme mít dostatek koaličního potenciálu pro vládnutí, nesmíme překročit hranice našich principů.

Pokud se mnou souhlasíte, věřím, že mi dáte svůj hlas, a potom mi pomůžete se s tímto úkolem porvat.

Děkuji Vám.

Alena Řezníčková

---

(2013) Reakce na článek Rozpočet města a zvýšení daně z nemovitostí (viz Šlapanický zpravodaj 2/2013)

V příloze ŠZ 1/2013 jsme si přečetli rozsáhlou argumentaci zdůvodňující razantní zvýšení místního koeficientu, tedy čtyřnásobné zvýšení daně z nemovitostí. V souladu s určením ŠZ, který má být Listem občanů Šlapanic a Bedřichovic, postrádám vyváženost informací. Dovolte mi toto za vedení města napravit.

Předpokládám, že také podnikající subjekty lze považovat za rovnoprávné občany města. Proto mi chybí v celém materiálu jediná zmínka o dopadu změny na vlastníky komerčně využívaných nemovitostí. Příklady výpočtu jsou výhradně cílené na obytné nemovitosti. Možná máte jiný názor, ale podle mě je podnikatel člověk, který má dost odvahy a zodpovědnosti vzít svůj život a často život celé své rodiny do vlastních rukou, zříci se placené dovolené a dalších sociálních jistot. Kromě určitého počtu nepoctivých jedinců (a kdo spočítá, zda je jich mezi podnikateli více než mezi zaměstnanci?) jsou to většinou kreativní a schopní lidé, kteří pracují bez ohledu na osmihodinovou pracovní dobu a víkendy. Město Šlapanice plánuje v rozpočtu 2013 s příjmem z daně z příjmu právnických osob ve výši 13 mio Kč, z daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (tedy zaměstnanců, jejíž valnou část opět odvádí zaměstnavatelé, tedy podnikatelé) 13 mio Kč, z DPH 26,6 mio Kč. Daň z nemovitosti vynese v novém modelu 18,8 mio Kč ročně, z toho plných 13,4 mio zaplatí právě podnikatelské subjekty. Ekonomika je však složitý mechanismus. Aby mohl podnikatel tvořit zisk a odvádět daň z příjmu, musí mít příznivé podmínky pro své aktivity. Za rok se ukáže, zda zvýšení jedné daně nesnížilo příjem z daně jiné a navíc se můžeme dočkat i výrazného odlivu zájmu o podnikání ve Šlapanicích. Podnikání, to jsou totiž především služby, které denně využíváme.

Město nepochybně potřebuje hledat zdroje příjmové strany rozpočtu, aby mohlo plnit svou funkci. V zájmu otevřenosti je třeba sdělit jeho občanům všechny souvislosti. Pokud je důvodem pro navýšení daně potřeba získat prostředky na investice do revitalizace městských komunikací všeho druhu (desítky let neopravené vozovky na vedlejších ulicích, podmáčené chodníky v celém městě, které hrozí úrazem) i pro stavby zcela nové, je třeba předložit výčet takových investičních záměrů, které by se bez navýšení daně nemohly realizovat. Jasně předložit, jaké nové služby získají občané za své peníze. Jaké služby získají podnikatelé. Investice zmíněné v ŠZ jsou lokálního charakteru, ale dočkají se opravy komunikace v prostoru garáží na Brněnské (staré bloky) jejich majitelé, kteří nově zaplatí 48 korun za metr?

Není obecně správné přerozdělovat veřejné finance tak, že na jedné straně určitou službu poskytneme zdarma (svoz komunálního odpadu) a jinou nesouvisející položku navýšíme. Obzvlášť pokud není k poskytnutí služby zdarma relevantní důvod. Pokud se opět podíváme na strohá čísla: svoz komunálního odpadu od občanů stojí cca 6,5 mio Kč ročně. Podnikatel je ze zákona povinen zajistit svoz odpadu na vlastní náklady a nevztahuje se na něj ono odpuštění poplatku občanům. Takže paradoxně např. provozovatel sportovního areálu, který tvoří odpadu minimum, se nyní bude podílet svou platbou daně na dotaci svozu odpadů občanů. Takové přerozdělování už jsme tady desítky let zažili.

A ještě další narovnání informací. Autor článku tvrdí, že daň v Brně je významně vyšší než ve Šlapanicích díky koeficientu velikosti obce (Brno 3,5, Šlapanice 1,6). To se ovšem týká pouze staveb pro bydlení. Po zvýšení místního koeficientu je tedy daň ze šlapanických nemovitostí pro podnikání čtyřikrát vyšší než v Brně. A to je více než zarážející.

portret-nahled

Totalita nepřestane být hrůznou tím, že nad jejími oběťmi mávne rukou dostatečný počet lidí, kteří jsou buď hloupí, nebo cíleně historii manipulují. 
Pokud této manipulaci podlehneme, zasloužíme si opakování této bolestné historické zkušenosti. To bych svým potomkům opravdu nepřála.