Přeskočit navigaci.

krása z vosku

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Novinky výpis

Vážení spoluobčané,

velice si vážím vašich hlasů, díky kterým jsem byla zvolena do Zastupitelstva města. Je to pro mne velký závazek, obzvláště v situaci, kdy ve volbách zvítězilo hnutí, s nímž jsme při spolupráci v minulém volebním období neučinili právě pozitivní zkušenost.

Těším se na diskusi s vámi nejen při zasedání zastupitelstva, ale kdykoliv budete potřebovat. Piště mi na email alena@reznickova.eu


Jiří Ventruba je poslancem Občanské demokratické strany v Poslanecké sněmovně PČR za Brno - venkov.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Ventruba

Je to dobrá zpráva pro nás všechny, a mně je ctí, že se mohu nazvat jeho kamarádkou.

Jiří Ventruba žije v Modřicích, takže věřím, že se s ním jako naším poslancem budeme moci setkávat také ve Šlapanicích.


Civilizace mají svůj životní cyklus stejně jako každý živý organismus. Stejně tak, jako si lidský jedinec uvědomuje, že ve věku řekněme pětapadesáti let už jde dozajista z kopce svého žití dolů, ale přesto - nebo možná právě proto? - si často neužívá pohody své dosažené moudrosti, ale hromadí dál statky, které nemá šanci spotřebovat, rozbíjí rodinné vztahy a zakládá nové, nechá si upgradovat tělo, tak podobně si naše evropská civilizace zřejmě uvědomuje, že jsme už dosáhli vrcholu a sestupujeme ke svému zániku. Jakobychom ten pád chtěli urychlit, činíme vše pro podporu té nevyhnutelné zkázy.

Více informací >>


Podporuji názor Jana Skopečka, ekonomického experta ODS, a přidávám se k jeho kategorickému nesouhlasu s naší vládou, která chce zvyšovat daně bohatším a velkým firmám jako řešení rostoucích výdajů se stárnutím populace.

Aktivní a úspěšné firmy, podnikatelé a spoluobčané nemohou být trestáni za neschopnost Sobotkovy vlády přijít s promyšlenými zěnami penzijního a zdravotního systému.

Více informací >>


Jak může naše vláda vůbec vyrobit a předložit návrh zákona, který odporuje naší ústavě? Snad ještě žijeme v právním státě, kde platí presumce neviny, nebo ne?

Proč vůbec podáváme daňové přiznání, v němž čestně prohlašujeme, že vše jsme uvedli pravdivě? Počítá zákon o elektronické evidenci tržeb se zrušením daňového přiznání? Proč má být 80% poctivých podnikatelů podezřelých kvůli dvaceti procentům, kteří zákony obcházejí? Za tu odvahu, s níž se každodenně vrhají do práce, aby se postarali o svou rodinu a nespoléhají na sociální polštář státu?

http://echo24.cz/a/w3dmR/registr-aut-uplne-stacil-on-line-pokladny-chce-jen-desetina-podnikatelu


Jde o Peroutku a nebo o tragický obraz hlavy našeho státu?

Nemohu ponechat bez povšimnutí aktuální mediální přestřelku, která si za nástroj svých cílů zvolila pana Peroutku. Nejsem ani historikem, ani znalcem díla tohoto našeho novináře, takže po odborné stránce se mohu spolehnout pouze na vyjádření hodnověrných autorit.

Takovou autoritou všam nemůže být právě pan Ovčáček, který se v posledních dnech pasoval do role účelového vykladače obsahu článků z doby před šestasedmdesáti lety. A dokonce se netají tím, že nadále nebude zveřejňovat texty pana Peroutky v objektivních souvislostech, ale pouze výběrové pasáže, vytržené z kontextu doby tak, jak se mu hodí do krámu.

V tomto případě však nejde ani tak o fakt, koho si právě dnes vzali na Hradě na mušku. Zítra to může být kdokoliv jiný. Budeme žalovat Hrad pro pomluvu? 

Za tragédii pak považuji také to, že spolupracovníci našeho prezidenta opravdu nemají nic jiného na práci, než kydat hnůj v médiích. Podle mého názoru, kdyby se raději odebrali do chléva poklidit kravám doslova, byli by snad užitečnější. Jen bych velice ráda, aby si to uvědomil jeden každý náš spoluobčan, který se podílel na zvolení našeho současného prezidenta. Teprve až všichni převezmeme odpovědnost za své činy, za svoje slova, za naši účast či neúčast v každých volbách, potom snad pochopíme, že jen my a nikdo jiný vytváříme svoji přítomnost a budujeme základy budoucnosti své a svých dětí.  


Optimismem mě naplnily reakce všech, kdo vítali americké vojáky, kdo neváhali v nevlídném počasí vyjít jim vstříc a čekat hodiny na mostech, v okolí celé trasy i kasáren, kde nocovali. Když nás před příjezdem konvoje média masírovala projevy odporu a plánovanými protesty, měla jsem sto chutí ptát se všech odpůrců, kde byli, když tady žilo 500 tisíc ruských vojáků, když jim teď vadí 500 vojáků na tři dny. Ale opět jsme ukázali, že umíme dát najevo přízeň, sjednotit se ve chvílích, kdy je to skutečně potřeba. Jen kdyby tahle naše schopnost byla vidět častěji.


Zasedání proběhlo věcně, rychle, bez potřeby nové rady města demonstrovat moc či cokoliv jiného. Poněkud málo chytré vstupy bývalých místostarostů byly naštěstí nepříliš dlouhé a tak nějak patří ke koloritu. Pokud totiž má někdo dojem, že úsporná a věcná verze Zpravodaje je nedůstojná, tak je nejen hloupý, ale zřejmě ani nechápe, jak trestuhodně plýtval veřejnými prostředky, za které do nedávna spoluodpovídal. Totéž se týká i výroků k čističce skládkové vody, která nečistí. Je otázkou, zda tu tolikrát adorovanou dotaci nakonec město nebude muset vrátit navýšenou o pokutu, protože dnes skoro každý ví, že projekty budované za přispění evropských fondů mají povinnost mj. nejen být dokončeny a spuštěny v konkrétně stanovených termínech, ale musí splňovat i tzv. udržitelnost. Ani jednou nebylo místostarostou zmíněno, proč nebyl odlučovač čpavku součástí čistírny tak, jak bylo původně plánováno.

Zažila jsem však obrovský pocit úlevy, že nejsem členkou zastupitelstva, a mohu se tedy zasedání účastnit jako prostý občan a odejít, kdykoliv se mi zachce. A zachtělo se odejít poté, co bývalý starosta, Jaroslav Klaška začal trapně rozmazávat předávání funkce.

Po starostovi a místostarostech zůstaly totiž opravdu naprosto prázdné skříně, na které jsem upozornila nové vedení já sama.

Byla jsem totiž v šoku, když jsem poprvé po jejich odchodu vstoupila do jejich kanceláří. Buď byly původně plné materiálů patřících městu, a měly tedy být kompletně předány, případně protokolárně skartovány. Nebo to byly pracovní výtisky všeho možného, které byly před předáním skartovány, a v tom případě se jednalo o trestuhodné plýtvání papírem a tiskem podkladů, které mohly existovat pouze v elektronické podobě. Město Šlapanice je totiž držitelem certifikátu systému řízení jakosti i systému řízení bezpečnosti informací, a práce s dokumenty je systematicky řízena a práce s nimi je jednoznačně popsána. A nebo se jednalo o soukromé metry dokumentů, a pak byla ta spousta nábytku nakoupena nehospodárně a bývalé vedení města se na pracovišti zabývalo nějakými soukromými číinnostmi.

Bývalý starosta a současný místopředseda sněmovního rozpočtového výboru nebyl schopen ani pochopit, že buď má raději mlčet, nebo má vysvětlit, kam se všechny ty metráky papíru poděly, a nebo k čemu je všude tolik prázdných skříní. Dokonce musely být skříněmi zabarikádované průchozí dveře z pracovny starosty do zasedací místnosti. A všechny ty skříně jsou úplně PRÁZDNÉ.

A protože jsem se žádnou smysluplnou informaci jako obvykle nedozvěděla, raději jsem odešla domů těšit se na nadcházející Vánoce.


Zcela zaplněný kinosál základní školy viděl předání radnice nové radě. Škoda jen, že odcházející starosta nepřekonal svou uraženou ješitnost, neodpustil si zahájit pěkně jedovatou poznámkou a nakonec neměl ani tolik slušnosti, aby nové starostce podal pravici. Ale kdo by se divil, s jakým despektem se v posledních letech vyjadřoval o občanech Šlapanic, s jakou arogancí vystupoval, to ukázalo, že buď zcela zapomněl a nebo snad ani nikdy neznal základy obyčejného slušného chování.

Veškeré procedurální body nakonec proběhly bez větších škobrtnutí.

Až závěrečná diskuse k tématu hřiště na Jiráskově ulici se obrátila ve střet dvou takřka nesmiřitelných táborů. Kdo by nepřál dětem místo ke sportování, ale to, že si rozlícené matky přivedly své školou povinné děti s transparentem, to tedy zůstává rozum stát. Copak si nevšimly, jakou horkou jehlou byl projekt ušit? Že nebyl předem s obyvateli v těsném sousedství lokality projednán? Vystoupení občana na podporu hřiště, který dával za příklad pražské oplocené hřiště s trvalým dozorem, bylo úplně mimo realitu. Byl se podívat na zdevastované hrací hřišťáto hned ve vedlejší ulici, na jehož údržbu město nenašlo zdroje? Jak si myslí, že bude provoz novéh hřiště financován? Zaklínadlo dotace jakoby zatmívalo mozky 80 % lidí. Rozpočet města není nafukovací. Budou chtít matky oněch dětí přítomné v sále přispět na plat správce hřiště ze svého? To je jen několik otazníků nad hřištěm, jehož stavbu nové vedení převzalo. Výstavba hřiště pokračuje - vzhledem k času a závazkům podepsaným bývalým starostou až po volbách. Ano, přesně dle jeho oblíbené formule "zákon jsme neporušili, měli jsme na to právo". Ano, bohužel. O morálce totiž asi nic neví.


Zvýšení daně z nemovitosti je negativním příkladem nelogického takřka socialistického přerozdělování, jehož druhou stranou bylo populistické zrušení placení poplatku za svoz odpadu. Je možné náklady na odpad optimalizovat různými způsoby, ale rozhodně se to nepodaří tím, že občané za tuto prokazatelně poskytovanou službu nebudou platit. Proč však mají odpad vytvořený jedněmi platit jiní zodpovědní a úspěšní vlastníci rodinných domů, garáží, parkovacích stání, podnikatelských provozů?


Nevím jak ostatní čtenáři Šlapanického zpravodaje, ale já jsem úplný jelen z úvodního článku pana starosty (srpen 2013). Sice jsem si (pokolikáté už?), přečetla o dotacích, což je samozřejmě skvělé, ale poslední odstaveček zcela dole jsem ani po třech přečteních nepochopila. Tak jak to vlastně bude? Budou děti chodit na směny? Všechny třídy a po celý rok? Kde se rodiče dozví detailní informace? Od učitelského sboru asi ne, protože pan ředitel zatím nic neví, takže může pravděpodobně těžko něco sdělit svým podřízeným. No má asi jiné starosti, totiž s přípravami na skvělé atletické hřiště.

Ale možná je to dobře, konečně se naše děti, alespoň po dobu rekonstrukce, budou místo sezení v lavicích pořádně hýbat na novém sportovišti. V zimě jim tedy budou rodiče asi muset přibalit oteplovačky a sněhule, ale jejich zdraví to jistě prospěje a vedení města na sebe zase bude moci pět oslavné ódy v časopise, který by snad dle svého titulku měl být časopisem občanů města Šlapanice a Bedřichovice. Vždyť si ho, občané, přece draze platíte.


Na březnovém zastupitelstvu padl dotaz na pana starostu, jak je spokojen s prací nového ředitele školy, zda splnil jeho očekávání a co může sdělit k fluktuaci, kterou můžeme ve škole sledovat. Protože v zápise z jednání zastupitelstva byla tato otázka dokonale zestručněna a odpověď není zapsána vůbec, dovoluji si ze svých poznámek poskytnout detaily, i když jsme se skutečně dočkali pouze velmi nekonkrétní odpovědi z úst pana starosty (z citace jsou vypuštěny nepodstatné vsuvky):

"Já jsem zvyklý dávat novým zaměstnancům alespoň sto dní hájení. Pro mě pan ředitel pracuje dobře. Fluktuace - já nevím, já si pod slovem fluktuace představím to, že někdo nepřijde neoprávněně bez omluvy do práce. Ale pokud někdo podá výpověď a jde někam jinam, tak takové věci se v životě stávají, tak to někdy bývá, možná si dotyčný nesedl s novým panem ředitelem, nevím. Já to nijak nesleduji, ve škole se samozřejmě dějí různé aktivity."

Tazatel pokračoval v dotazu, proč došlo k výměně ředitele školy:

"Proč nového ředitele, tak to je jiná otázka. To raději asi odpovíme do 30 dnů písemně, protože tam byly zjištěny značné, zejména ekonomické (chyby), do oblasti pedagogické jsme se... nepouštěli. Ale byly zjištěny značné ekonomické problémy nebo nezákonnosti nebo stížnosti rodičů.... pan Ing. Slaný už se připravuje odpovědět, protože on tam tu kontrolu prováděl, a těch paragrafů a pokut, které bychom tam mohli dostat, bylo značně více. Takže odpovíme detailně písemně."

Bohužel, detailní písemnou odpověď už si nikdo kromě tazatele nepřečte, jedinou možností občana Šlapanic je vyžádat si odpovědi samostatně podle platného zákona o svobodném přístupu k informacím.


Vážení spoluobčané,

jsem upřímně ráda, že se začíná zvyšovat počet těch, kteří obětujete svůj čas a přijdete na veřejné zasedání zastupitelstva města (ZM). Pro ty, kteří nemají čas či chuť absolvovat tentokrát skoro šestihodinový maraton, jsem si dovolila přepsat některé detailní poznámky z veřejného jednání. Budu je postupně uveřejňovat.

Možná se mi tak podaří přimět další obyvatele Šlapanic, aby si přišli poslechnout vedení svého města.

Jistě si sami učiníte vlastní úsudek, proto snad jen krátký komentář: dotaz občana se týkal jednoho z návrhů, odpovědi pak byly směřovány k oběma návrhům (byly zamítnuty), které navrhovaly zveřejňování kompletních podkladů pro jednání ZM předem na webových stránkách města, samozřejmě bez uvedení osobních údajů, jak to požaduje zákon o ochraně osobních údajů, dále zveřejnování jmenovitého hlasování zastupitelů k jednotlivým bodům jednání ZM, a dále zveřejňování smluv uzavíraných městem, opět při zachování všech legislativních omezení.

Dotaz občana:

Já bych se jen zeptal na názor zastupitelů pana xx a pana xy, všiml jsem si, že hlasovali proti zveřejňování smluv na internetu, proč vidí problém v tomto.

Zastupitel xx (ČSSD):

Já si myslím, že zveřejňování smluv, které uzavíráme, není v souladu se zákonem o .. (pomlka).. utajovaných skutečnostech.

Zastupitel xy (KDU-ČSL):

Já jsem nějakou dobu přemýšlel, jestli v nějaké diskusi něco k tomu říct, ale pokud jsem byl vyzván, tak to trošku musím okomentovat.

Já totiž těch bodů bylo několik, kde jsem hlasoval proti, ani jsem se nezdržel. Já s tímto způsobem mám takový vnitřní problém, protože se domnívám, že existuje nějaký způsob vlády, který nazýváme demokracií a nazýváme ho zastupitelskou demokracií. Ten má určité konsekvence a je nějakým způsobem prostě postaven. Když to zjednoduším, tak znamená, že občané se rozhodnou zvolit si nějaké zástupce a ti zástupci nějakým způsobem vládnou. A toto je popsáno ústavním zákonem od Ústavy až do nějakých posledních předpisů a zápisů a nějakých jednacích řádů, a já se prostě domnívám, že mnoho těch návrhů, které tady jsou přednášeny, a to neplatí jenom tady, to je prostě obecně v celé společnosti, se snaží tento způsob zastupitelské demokracie nahrazovat nějakým způsobem přímé vlády, která je řekněme typem referenda, kdy každý občan se nějakým způsobem podílí na té vládě přímo, mohlo by to řekněme ad absurdum znamenat, že každý občan dostane všechny dokumenty, bude pouze nějaký řídící toho procesu, který nebude mít ani práva, ani odpovědnosti, a každý občan bude … (slovo nezachyceno) vládu, protože si všechny dokumenty prostě nastuduje a vahou své osobnosti o nich nějakým způsobem rozhodne. Tak to prostě není. Ta zastupitelská demokracie je takto postavená a jako já mám problém s tím, že ta rozhodnutí někdo činí, má k tomu mít nějaké znalosti, má se tomu nějakým způsobem věnovat a problematiku má nějak nastudovat, a teprve až absolvuje tento proces, tak následuje nějaké rozhodnutí. A často se stává, že někdo, kdo ten proces prostě neabsolvuje, podívá se na to z nějakého pohledu, nemá všechny informace a snaží se rozhodnout, tím pádem se může rozhodovat jinak. A ten proces, který může třeba dopadnout dobře rozhodnutím toho člověka, který je za to zodpovědný ze své pozice, může být zmařen a může být rozhodnuto hůře. Možná to říkám složitě, ale prostě myslím, že to, co znamená zastupitelská demokracie, není v souladu s tím, co tady tyto návrhy byly předkládány, aby jako všichni věděli všechno a my bysme se snažili, abychom jako odpovědnost přenášeli na všechny občany.


Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva města Šlapanice dne 27. 3. 2013 od 16:00 v kinosále Základní školy Šlapanice.
Vzhledem k tomu, že zápisy ze zasedání jsou příliš stručné a občas i tendenční, nejsou vysílány záznamy ani je nemáte možnost sledovat on-line, je vaše osobní účast jedinou možností, jak se dovědět více o tom, jak se rozhoduje o městě, ve kterém žijete.
Přijďte vyjádřit svůj zájem, sdělit svůj názor, položit otázky současnému vedení města. Přijďte se třeba zeptat, jak bude naloženo s vašimi penězi, které město vybere na zvýšené dani z vašich nemovitostí.

Samozřejmě můžete své otázky směřovat také na své zastupitele, kteří je položí za vás.

Pište na alena@reznickova.eu


Ples se opět velice vydařil, záběry můžete shlédnout na http://www.tv21.cz/ , fotografie pak na http://www.ods-slapanice.cz.

Příště se na výbornou zábavu můžeme těšit 8. února 2013.


Šlapanice se dostaly do tisku jako rekordman. Bohužel v maximálním zvýšení daně z nemovitosti, které je navíc doplněno socialisticky populistickým gestem přerozdělování:

iDnes, 11. ledna 2013: "...Rekordmanem jsou letos Šlapanice u Brna, kde zvýšili daň na čtyřnásobek. "Udělali jsme provozní úspory, ale potřebujeme také peníze na investice a opravy," vysvětluje starosta Jaroslav Klaška. Občanům obec zvýšení kompenzuje tím, že zrušila poplatky za svoz komunálního odpadu. I tak si Šlapanice polepší o deset milionů. Daň tak pocítí hlavně poplatníci, kteří zdaňují více než 45 metrů čtverečních stavby na hlavu, a podniky, například cihelna Tondach."

Je žalostné, že ty, kdo se všemi silami snaží udržet pracovní místa ve městě, vedení města ještě skřípne zvýšením daně z nemovitosti.

Více informací >>


Možná si řada lidí řekla: "co je jeden hlas; nic neznamená, stejně si ti nahoře dělají, co chtějí", a místo do volební místnosti si šli sednout na pivo s kamarády. Mají na to právo. Byla bych ráda, kdybyste si vy, kdo uvažujete podobně, uvědomili, jakou svobodu volby tím využíváte.

Více informací >>


Využijte svého práva a přijďte rozhodnout o složení krajského zastupitelstva. Mluvte do toho, kdo bude prosazovat vaše zájmy, zda finanční zdroje využije náš kraj na zlepšení dopravní infrastruktury, efektivní zdravotní péči, cílené podpory sociálně potřebným! Nedopusťme, aby dál peníze vylétaly komínem sociálně lidoveckého populismu!

Zakroužkujte slušné lidi, které znáte, využijte všech svých 4 preferenčních hlasů.

Děkuji všem, kdo odpovědně a s rozumem využijí svůj hlas.


Děkuji všem, kdo se s námi přišli pobavit s cimbálovou hudbou Sylván, s burčákem a vínem velkopavlovického vinařství Procházka v prostorách zahrádky restaurace Sokolovna.

Sobota 6. října se stala zřejmě poslední teplým dnem letošního roku, takže k Sokolovně přišlo skutečně hodně přátel, našich šlapanických spoluobčanů, rodičů s dětmi, zůstali i úspěšní sportovci z dopoledního hokejbalu. Odpoledne zahájily šlapanické mažoretky Sisi, poté nám zazpívala Lucie Šimůnková a po zbytek odpoledne jsme si notovali s cimbálkou. Burčák byl tak právě akorát, a přišli si na své i ti, kdo raději dávají přednost dobrému vínu nebo pivu.

Kromě už tradičních hostů - poslance Parlamentu ČR Mgr. Davida Šeicha, předsedy Jihomoravské hospodářské komory Miroslava Kasáčka, starosty Žabčic a kandidáta do krajského zastupitelstva Mgr. Vladimíra Šmerdy a dalších jsme tentokrát přivítali také kandidáta ODS na hejtmana Jihomoravského kraje, místostarostu Blanska Ing. Jiřího Crhu, který přijel z Hustopečí z burčákových slavností.Skvělé ukončení léta! Podívejte se na fotografie

Náhled fotografie
Náhled fotografie
Náhled fotografie
Náhled fotografie
Náhled fotografie
Náhled fotografie
Náhled fotografie
Náhled fotografie
Náhled fotografie
Náhled fotografie
Náhled fotografie
Náhled fotografie
Náhled fotografie
Náhled fotografie


Na červnovém zasedání zastupitelstva jsme jako zastupitelé za ODS předložili návrh na úspory v rozpočtu města Šlapanice, který bohužel koaliční zastupitelé přehlasovali a zamítli.

Více informací >>Na 8. ZM byla projednána moje námitka vůči zápisu ze 7. ZM.

Více informací >>Počasí tentokrát zradilo, ale rozhodně nezkazilo náladu soutěžícím, jen se trochu podepsalo na nižší divácké návštěvě. A bylo to škoda, protože legrace si užili všichni stejně jako vody. Všem soutěžícím a především Hasičům všechna čest a smeknutý klobouk za spoustu dřiny pro naši zábavu!

Více informací >>


Otevřené setkání poslance Evropského parlamentu Ivo Strejčka s občany se uskuteční 12. dubna 2012 v 18.00 v Zámeckém kulturním centru Rosice u Brna. Zváni jsou všichni občané, kteří chtějí diskutovat o všem, co je zajímá nejen o Evropské unii, ale také o našich lokálních tématech a problémech. Tato beseda bude vyvrcholením výjezdního poslaneckého dne Ivo Strejčka na oblasti Brno-venkov.

Na rosické setkání jsou přizváni také hosté - kandidáti  jihomoravské krajské kandidátky za ODS: lídr Jiří Crha, Vladimír Šmerda, Oldřich Štarha, Vlastimil Helma, Alena Řezníčková a další.


Šlapaniční hasiči spolu s Městem Šlapanice uspořádali v neděli 12. ledna v městském parku karneval pro děti na ledě. Třeskuté mrazy posledních dvou týdnů tak přinesly skvělou sportovní zábavu na perfektním ledě, o který se starají právě naši hasiči. Dokonce přestal foukat ledový vítr, a tak slunečné odpoledne přitáhlo do parku desítky dětí s rodiči i prarodiči.

Náhled fotografie
Náhled fotografie
Náhled fotografie
Náhled fotografie
Náhled fotografie
Náhled fotografie


Místní sdružení ODS ve Šlapanicích prostřednictvím agentury MAGGIE s.r.o. uspořádalo Ples podnikatelů a živnostníků. Nápad přijít s "Překvapením plesové sezóny" a doplnit řadu tradičních šlapanických plesů akcí s nádechem prvorepublikového šarmu se podle prvních reakcí účastníků skutečně vydařil. Organizátoři nabídli nabitý program špičkových vystoupení, z něhož si vybral snad každý.

Big Band MR SWING BRNO v silné sestavě dvaceti muzikantů, zpěváka a čtyř zpěvaček dokázal publikum zvednout ze židlí s energií sobě vlastní. V krátkých přestávkách se na parketu střídala skupina stepařů „Ťukači“ s vystoupeními taneční sestavy Zoukmania Luďka a Pavly Lužných. Ťukači předvedli dvě vystoupení, s nimiž bodovali na Mistrovství ČR v Praze i na Mistrovství světa v Německu  - se Včelkou Májou vyhráli a s Lady Carneval obsadili místo druhé. Přízeň tancechtivého obecenstva si získala sedmnáctiletá šlapanická finalistka soutěže Superstar Lucie Šimůnková s několika svými pěveckými vstupy. Přítomné dámy mohly obdivovat slušivé kloubouky a oděvy dvacátých a třicátých let při přehlídce brněnského Kloboukového klubu, který do Šlapanic přivezla paní Radka Chabičovská z prodejny klobouků Dantes. Modelky později připravily podívanou také pro pány v podobě přehlídky prvorepublikového prádélka.  

Nenalezena složka s fotografiemi.

Nezapomeňte - dnes, 21. ledna 2012 od 20.00, se koná Ples šlapanických podnikatelů a živnostníků v sále Sokolovny Šlapanice. K tanci hraje BIG BAND MR SWING BRNO, je pro vás připravena bohatá tombola a řada zajímavých vystoupení. Poslední lístky k dispozici přímo před zahájením plesu. Zde pozvánka: http://mesto.slapanice.cz/kalendar-akci/poradane-akce/192


portret-nahled

Totalita nepřestane být hrůznou tím, že nad jejími oběťmi mávne rukou dostatečný počet lidí, kteří jsou buď hloupí, nebo cíleně historii manipulují. 
Pokud této manipulaci podlehneme, zasloužíme si opakování této bolestné historické zkušenosti. To bych svým potomkům opravdu nepřála.