Přeskočit navigaci.

krása z vosku

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Nepovedené odpady ve Šlapanicích

10. 8. 2022

Osm let marného hledání řešení otázky "Kam s ním?" - tedy kam a především jak s odpadem ve Šlapanicích

Během osmiletého hledání řešení svozu odpadů ve Šlapanicích metodou pokus – omyl jsme už zažili ledacos: čárové kódy se soutěží o nejpilnějšího sběrače, karty občana k prokázání práva uložit své zbytky, pytlování, nesčetně verzí svozových kalendářů, licitování o tom, kde má stát popelnice a jak poloplná či poloprázdná má být, aby ji služba vyvezla, kolik hodin před a po vyvezení smí popelnice stát na veřejném prostranství…. A nastal den D: pravděpodobně proto, že se občané nedostatečně nadšeně hlásí k nafasování sady popelnic na tříděný odpad (ne každý má ve své nemovitosti dostatečný prostor na vlastní sběrný dvůr), potrestá je město tím, že dosud permanentně využívaná a stále plná sběrná hnízda (světe div se, my fakt dobře a rádi třídíme!) místo častějšího svozu prostě ZRUŠÍME (tedy pro sběr běžného tříděného odpadu).

Takže ten nejefektivnější systém svozu z hlediska využití občany i z hlediska ekonomického (a lze předpokládat i ekologického) město zruší. Pan místostarosta Michal Klaška na přímý dotaz odpověděl, že analýzu dopadů a ekonomické výhodnosti takového kroku neprováděli a tento krok byl motivován pouze preferováním door-to-door svozu tříděných odpadů.

Domníváme se, že jakékoliv rozhodnutí, které město učiní, má být podloženo analýzou. Letmým porovnáním obou principů i laikovi dojde, že sběr od domů, kdy sběrný vůz musí každých 10-20 metrů zastavit, naložit konkrétní pytel a zase se rozjet, je ekonomicky i ekologicky mnohem náročnější, než jednou až dvakrát týdně svézt odpadová hnízda.

Navíc vedení města musí počítat i s psychologií chování občanů: jak asi budou vypadat svozová hnízda i po ukončení sběru plastů, papíru a bio odpadu? Město bude vyzývat občany k nevytváření černých skládek. K využívání sběrného dvora (mimochodem, už jste si zapamatovali otevírací dobu včetně polední přestávky?). K objednání sady popelnic a jmenování rodinného sběrového referenta, který bude odpovídat za to, že ve správný den vyveze tu správnou popelnici. Ale pochopilo současné vedení města Šlapanice a Bedřichovice, že samospráva je služba občanům? Že to není samoděržaví? Že občané jsou ti, kdo platí za služby města (a výplaty městské rady)?

Správnou cestou by naopak byla optimalizace sběrných míst, jejich vybavení inteligentními technologiemi kontroly a ve spolupráci se sběrným dvorem zajištění jejich vyvážení i mimo pravidelné svozy operativně dle potřeby. Jen vyváženou kombinací variant spolu s analýzou chování občanů (a měnících se potřeb v čase) je možné dosáhnout požadovaného komfortu pro občany a současně ekonomicky i ekologicky únosných nákladů.


portret-nahled

Najdi odvahu změnit to, co změnit můžeš. S klidem přijmi to, co změnit nemůžeš. Pěstuj svou moudrost, abys dokázal tyto dvě věci od sebe rozlišit.