Přeskočit navigaci.

krása z vosku

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Postřehy z prosincového zasedání nového zastupitelstva

7. 1. 2015

Zasedání proběhlo věcně, rychle, bez potřeby nové rady města demonstrovat moc či cokoliv jiného. Poněkud málo chytré vstupy bývalých místostarostů byly naštěstí nepříliš dlouhé a tak nějak patří ke koloritu. Pokud totiž má někdo dojem, že úsporná a věcná verze Zpravodaje je nedůstojná, tak je nejen hloupý, ale zřejmě ani nechápe, jak trestuhodně plýtval veřejnými prostředky, za které do nedávna spoluodpovídal. Totéž se týká i výroků k čističce skládkové vody, která nečistí. Je otázkou, zda tu tolikrát adorovanou dotaci nakonec město nebude muset vrátit navýšenou o pokutu, protože dnes skoro každý ví, že projekty budované za přispění evropských fondů mají povinnost mj. nejen být dokončeny a spuštěny v konkrétně stanovených termínech, ale musí splňovat i tzv. udržitelnost. Ani jednou nebylo místostarostou zmíněno, proč nebyl odlučovač čpavku součástí čistírny tak, jak bylo původně plánováno.

Zažila jsem však obrovský pocit úlevy, že nejsem členkou zastupitelstva, a mohu se tedy zasedání účastnit jako prostý občan a odejít, kdykoliv se mi zachce. A zachtělo se odejít poté, co bývalý starosta, Jaroslav Klaška začal trapně rozmazávat předávání funkce.

Po starostovi a místostarostech zůstaly totiž opravdu naprosto prázdné skříně, na které jsem upozornila nové vedení já sama.

Byla jsem totiž v šoku, když jsem poprvé po jejich odchodu vstoupila do jejich kanceláří. Buď byly původně plné materiálů patřících městu, a měly tedy být kompletně předány, případně protokolárně skartovány. Nebo to byly pracovní výtisky všeho možného, které byly před předáním skartovány, a v tom případě se jednalo o trestuhodné plýtvání papírem a tiskem podkladů, které mohly existovat pouze v elektronické podobě. Město Šlapanice je totiž držitelem certifikátu systému řízení jakosti i systému řízení bezpečnosti informací, a práce s dokumenty je systematicky řízena a práce s nimi je jednoznačně popsána. A nebo se jednalo o soukromé metry dokumentů, a pak byla ta spousta nábytku nakoupena nehospodárně a bývalé vedení města se na pracovišti zabývalo nějakými soukromými číinnostmi.

Bývalý starosta a současný místopředseda sněmovního rozpočtového výboru nebyl schopen ani pochopit, že buď má raději mlčet, nebo má vysvětlit, kam se všechny ty metráky papíru poděly, a nebo k čemu je všude tolik prázdných skříní. Dokonce musely být skříněmi zabarikádované průchozí dveře z pracovny starosty do zasedací místnosti. A všechny ty skříně jsou úplně PRÁZDNÉ.

A protože jsem se žádnou smysluplnou informaci jako obvykle nedozvěděla, raději jsem odešla domů těšit se na nadcházející Vánoce.


portret-nahled

Totalita nepřestane být hrůznou tím, že nad jejími oběťmi mávne rukou dostatečný počet lidí, kteří jsou buď hloupí, nebo cíleně historii manipulují. 
Pokud této manipulaci podlehneme, zasloužíme si opakování této bolestné historické zkušenosti. To bych svým potomkům opravdu nepřála.