Přeskočit navigaci.

krása z vosku

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Jak se daří šlapanické základní škole?

3. 5. 2013

Na březnovém zastupitelstvu padl dotaz na pana starostu, jak je spokojen s prací nového ředitele školy, zda splnil jeho očekávání a co může sdělit k fluktuaci, kterou můžeme ve škole sledovat. Protože v zápise z jednání zastupitelstva byla tato otázka dokonale zestručněna a odpověď není zapsána vůbec, dovoluji si ze svých poznámek poskytnout detaily, i když jsme se skutečně dočkali pouze velmi nekonkrétní odpovědi z úst pana starosty (z citace jsou vypuštěny nepodstatné vsuvky):

"Já jsem zvyklý dávat novým zaměstnancům alespoň sto dní hájení. Pro mě pan ředitel pracuje dobře. Fluktuace - já nevím, já si pod slovem fluktuace představím to, že někdo nepřijde neoprávněně bez omluvy do práce. Ale pokud někdo podá výpověď a jde někam jinam, tak takové věci se v životě stávají, tak to někdy bývá, možná si dotyčný nesedl s novým panem ředitelem, nevím. Já to nijak nesleduji, ve škole se samozřejmě dějí různé aktivity."

Tazatel pokračoval v dotazu, proč došlo k výměně ředitele školy:

"Proč nového ředitele, tak to je jiná otázka. To raději asi odpovíme do 30 dnů písemně, protože tam byly zjištěny značné, zejména ekonomické (chyby), do oblasti pedagogické jsme se... nepouštěli. Ale byly zjištěny značné ekonomické problémy nebo nezákonnosti nebo stížnosti rodičů.... pan Ing. Slaný už se připravuje odpovědět, protože on tam tu kontrolu prováděl, a těch paragrafů a pokut, které bychom tam mohli dostat, bylo značně více. Takže odpovíme detailně písemně."

Bohužel, detailní písemnou odpověď už si nikdo kromě tazatele nepřečte, jedinou možností občana Šlapanic je vyžádat si odpovědi samostatně podle platného zákona o svobodném přístupu k informacím.


portret-nahled

Totalita nepřestane být hrůznou tím, že nad jejími oběťmi mávne rukou dostatečný počet lidí, kteří jsou buď hloupí, nebo cíleně historii manipulují. 
Pokud této manipulaci podlehneme, zasloužíme si opakování této bolestné historické zkušenosti. To bych svým potomkům opravdu nepřála.