Přeskočit navigaci.

krása z vosku

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Neuvěřitelné perly ze zasedání Zastupitelstva 27. března t.r.

1. 4. 2013

Vážení spoluobčané,

jsem upřímně ráda, že se začíná zvyšovat počet těch, kteří obětujete svůj čas a přijdete na veřejné zasedání zastupitelstva města (ZM). Pro ty, kteří nemají čas či chuť absolvovat tentokrát skoro šestihodinový maraton, jsem si dovolila přepsat některé detailní poznámky z veřejného jednání. Budu je postupně uveřejňovat.

Možná se mi tak podaří přimět další obyvatele Šlapanic, aby si přišli poslechnout vedení svého města.

Jistě si sami učiníte vlastní úsudek, proto snad jen krátký komentář: dotaz občana se týkal jednoho z návrhů, odpovědi pak byly směřovány k oběma návrhům (byly zamítnuty), které navrhovaly zveřejňování kompletních podkladů pro jednání ZM předem na webových stránkách města, samozřejmě bez uvedení osobních údajů, jak to požaduje zákon o ochraně osobních údajů, dále zveřejnování jmenovitého hlasování zastupitelů k jednotlivým bodům jednání ZM, a dále zveřejňování smluv uzavíraných městem, opět při zachování všech legislativních omezení.

Dotaz občana:

Já bych se jen zeptal na názor zastupitelů pana xx a pana xy, všiml jsem si, že hlasovali proti zveřejňování smluv na internetu, proč vidí problém v tomto.

Zastupitel xx (ČSSD):

Já si myslím, že zveřejňování smluv, které uzavíráme, není v souladu se zákonem o .. (pomlka).. utajovaných skutečnostech.

Zastupitel xy (KDU-ČSL):

Já jsem nějakou dobu přemýšlel, jestli v nějaké diskusi něco k tomu říct, ale pokud jsem byl vyzván, tak to trošku musím okomentovat.

Já totiž těch bodů bylo několik, kde jsem hlasoval proti, ani jsem se nezdržel. Já s tímto způsobem mám takový vnitřní problém, protože se domnívám, že existuje nějaký způsob vlády, který nazýváme demokracií a nazýváme ho zastupitelskou demokracií. Ten má určité konsekvence a je nějakým způsobem prostě postaven. Když to zjednoduším, tak znamená, že občané se rozhodnou zvolit si nějaké zástupce a ti zástupci nějakým způsobem vládnou. A toto je popsáno ústavním zákonem od Ústavy až do nějakých posledních předpisů a zápisů a nějakých jednacích řádů, a já se prostě domnívám, že mnoho těch návrhů, které tady jsou přednášeny, a to neplatí jenom tady, to je prostě obecně v celé společnosti, se snaží tento způsob zastupitelské demokracie nahrazovat nějakým způsobem přímé vlády, která je řekněme typem referenda, kdy každý občan se nějakým způsobem podílí na té vládě přímo, mohlo by to řekněme ad absurdum znamenat, že každý občan dostane všechny dokumenty, bude pouze nějaký řídící toho procesu, který nebude mít ani práva, ani odpovědnosti, a každý občan bude … (slovo nezachyceno) vládu, protože si všechny dokumenty prostě nastuduje a vahou své osobnosti o nich nějakým způsobem rozhodne. Tak to prostě není. Ta zastupitelská demokracie je takto postavená a jako já mám problém s tím, že ta rozhodnutí někdo činí, má k tomu mít nějaké znalosti, má se tomu nějakým způsobem věnovat a problematiku má nějak nastudovat, a teprve až absolvuje tento proces, tak následuje nějaké rozhodnutí. A často se stává, že někdo, kdo ten proces prostě neabsolvuje, podívá se na to z nějakého pohledu, nemá všechny informace a snaží se rozhodnout, tím pádem se může rozhodovat jinak. A ten proces, který může třeba dopadnout dobře rozhodnutím toho člověka, který je za to zodpovědný ze své pozice, může být zmařen a může být rozhodnuto hůře. Možná to říkám složitě, ale prostě myslím, že to, co znamená zastupitelská demokracie, není v souladu s tím, co tady tyto návrhy byly předkládány, aby jako všichni věděli všechno a my bysme se snažili, abychom jako odpovědnost přenášeli na všechny občany.


portret-nahled

Totalita nepřestane být hrůznou tím, že nad jejími oběťmi mávne rukou dostatečný počet lidí, kteří jsou buď hloupí, nebo cíleně historii manipulují. 
Pokud této manipulaci podlehneme, zasloužíme si opakování této bolestné historické zkušenosti. To bych svým potomkům opravdu nepřála.