Přeskočit navigaci.

krása z vosku

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Zamítnut návrh na úspory v rozpočtu Šlapanic

26. 7. 2012

Na červnovém zasedání zastupitelstva jsme jako zastupitelé za ODS předložili návrh na úspory v rozpočtu města Šlapanice, který bohužel koaliční zastupitelé přehlasovali a zamítli.

Navrhovali jsme snížit počet zastupitelů dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce ze současných tří na dva. Zůstal by tedy pouze starosta a jeden místostarosta. Tento návrh je podložen logickými argumenty: především v posledních letech podstatně klesla rozpočtovaná částka na investice z asi 20 mil.Kč/rok v minulém volebním období na současných cca 5 mil. Kč/rok. Z toho důvodu se výrazně snižuje počet projektů a tedy i vytížení samosprávy. Toutozměnou by bylo možné uspořit více než 750 tis. Kč ročně.

Uvedná změna by znamenala částečné přerozdělení kompetencí na zbylého místostarostu, některé činnosti by nadále vykonával původní místostarosta ve funkci radního a část úkolů by přešla na další radní.

Jistě by bylo možné některé aktivity přenést na komise, které jsou odbornými orgány Rady města a disponují know how, které je dnes prakticky nevyužíváno pro potřeby města.

Bohužel se při projednávání tohoto návrhu ani neotevřela diskuse; nikdo zřejmě neměl chuť říci nahlas, že bude hlasovat proti úsporám. Budeme tedy muset hledat jinde a posouvat nutné investiční akce do budoucích let.


portret-nahled

Totalita nepřestane být hrůznou tím, že nad jejími oběťmi mávne rukou dostatečný počet lidí, kteří jsou buď hloupí, nebo cíleně historii manipulují. 
Pokud této manipulaci podlehneme, zasloužíme si opakování této bolestné historické zkušenosti. To bych svým potomkům opravdu nepřála.