Přeskočit navigaci.

krása z vosku

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Moje Šlapanice

(Aktualizováno 14.10.2018)

V komunálních volbách občané Šlapanic dosadili Hnutí ČŠ do vedení města naplno. ODS získala v Zastupitelstvu města dva mandáty, které se bude se vší odpovědností snažit využít k prosazení skutečných zájmů města a jeho občanů.

----

V roce 2014 se MS ODS stalo součástí koalice ve vedení města. Snažili jsme se o konstruktivní práci pro město, ale brzy se ukázalo, že všechna prohlášení koaličních partnerů před volbami nebylo nic jiného než touha dostat se k moci.

Neměli na mysli blaho Šlapanic ani čisté životní prostředí. Ale bohužel neměli a stále nemají ani základní schopnost město řídit a posouvat alespoň trochu vpřed za použití selského rozumu.

Po řadě špatných rozhodnutí jsme jako ODS z koalice vystoupili. Nemohli jsme podporovat diletantské řízení města, které vedlo k celkovému zhoršování personální politiky úřadu, amatérským rozhodnutím a krátkozrakým investicím. Nemluvě o rozdělování zakázek na řadu menších s cílem vyhnout se veřejným soutěžím, převádění některých činností pod zřizované organizace, opět s cílem zneprůhlednit zadávání zakázek.

Mnohá špatná rozhodnutí snad ani nebyla vedena osobními zájmy, spíše jen dílem neznalosti, malé zkušenosti, ale i nechuti věnovat čas prostudování detailů. Neznalost a nezkušenost však omlouvá jen dočasně.

portret-nahled

Totalita nepřestane být hrůznou tím, že nad jejími oběťmi mávne rukou dostatečný počet lidí, kteří jsou buď hloupí, nebo cíleně historii manipulují. 
Pokud této manipulaci podlehneme, zasloužíme si opakování této bolestné historické zkušenosti. To bych svým potomkům opravdu nepřála.